Samenwerking eerstelijns Kraamzorgorganisatie Groot Amsterdam

Nieuwe samenwerking in kraamzorg moet de veiligheid vergroten en het tij keren

Acht kraamzorgorganisaties hebben het KSV Groot Amsterdam in de regio Amsterdam/Amstelland opgericht. Hiertoe hebben alle betrokken partijen op 25 juni 2014 een convenant ondertekend.

De doelstelling is om in samenwerking met de EVAA, (eerstelijns verloskunde Amsterdam Amstelland) het percentage thuisbevallingen te verhogen naar 25% zoals dat 3 jaar geleden aan de orde was. Momenteel bedraagt het percentage thuisbevallingen 12%. Bovendien hebben zij een gezamenlijke visie op een veilige thuisbevalling. Eén van de voorwaarden is het gezamenlijk trainen op acute situaties en het als één team begeleiden van de zwangere gedurende de gehele bevalling.

Lees meer