Nieuwe wet bescherming persoonsgegevens (AVG)

''Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.''
Ook Kraam & Co is verplicht (toekomstige) klanten voor te lichten over deze nieuwe privacywet. 
Om deze reden hebben wij een checkbox onderaan het inschrijfformulier (en het contactformulier) geplaatst, zodat je kunt aangeven dat je akkoord gaat met het verwerken van je gegevens in onze administratie; voor enkel en alleen het product van goede Kraamzorg te leveren. 

Meer hierover kun je lezen op: Algemen informatie AVG