Hulde aan onze kraamverzorgster!

Blog van een kraamvrouw:


Ik vond het een voorrecht om hulp te krijgen in die eerste week na mijn bevalling. Bloed, poep, luiers, gehuil, ze draaien hun hand nergens voor om. Geen enkel persoon staat je zo bij in die eerste week als je kraamverzorgster die je helpt met het kostbaarste bezit. Ze hield ons nauwlettend in de gaten met het ‘temperaturen’ en van ‘beneden’. Toen de kraamtranen loskwamen was ze daar en wist ze de juiste woorden te zeggen op precies de goede momenten. En een extra plus; mijn huis is nog nooit zo lang schoon en opgeruimd geweest.

Vaderschapsverlof

Het vaderschapsverlof in Nederland bestaat uit 2 dagen betaald verlof (het kraamverlof). Daarnaast hebben kersverse vaders recht op 3 dagen onbetaald verlof (het partnerverlof). Vanaf 2017 wordt het vaderschapsverlof uitgebreid naar 5 dagen betaald verlof.

Samenwerking eerstelijns Kraamzorgorganisatie Groot Amsterdam

Nieuwe samenwerking in kraamzorg moet de veiligheid vergroten en het tij keren

Acht kraamzorgorganisaties hebben het KSV Groot Amsterdam in de regio Amsterdam/Amstelland opgericht. Hiertoe hebben alle betrokken partijen op 25 juni 2014 een convenant ondertekend.

De doelstelling is om in samenwerking met de EVAA, (eerstelijns verloskunde Amsterdam Amstelland) het percentage thuisbevallingen te verhogen naar 25% zoals dat 3 jaar geleden aan de orde was. Momenteel bedraagt het percentage thuisbevallingen 12%. Bovendien hebben zij een gezamenlijke visie op een veilige thuisbevalling. Eén van de voorwaarden is het gezamenlijk trainen op acute situaties en het als één team begeleiden van de zwangere gedurende de gehele bevalling.

Lees meer